Wybierz najbliższy

Parking przy lotnisku

Warszawa Chopin (Okęcie)

Planujesz wylot z lotniska Chopina na Okęciu
i chcesz dojechać na miejsce samochodem?

Rezerwacja

Polityka Prywatności

 

serwisu prowadzonego przez firmę MAG&KAR Sp. z o.o. przy ulicy Aleja Władysława Reymonta 52, 01-842 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1182102326, REGON 147469645, KRS 0000525832 jako właściciel parkingu przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32

 

 

 

1) OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Administratorem danych osobowych podanych przez klienta parkingu przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie, będącego osobą fizyczną jest MAG&KAR Sp. z o.o. przy ulicy Aleja Władysława Reymonta 52, 01-842 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1182102326, REGON 147469645, KRS 0000525832. MAG&KAR Sp. z o.o. jest również podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w sytuacji gdy klient będący osobą fizyczną zdecyduje się na rezerwację i zakup usługi rezerwacji parkingu w serwisie prowadzonym przez Spółkę na stronie www.parkingsmile.pl (serwis) lub poza serwisem prowadzonym przez Spółkę, w drodze rezerwacji telefonicznej lub osobistej w biurze Spółki.

 

 

 

2) PRZETWARZANE DANE

 

 

Przetwarzane są tylko te dane, które zostaną dobrowolnie przekazane przez klienta w celu realizacji usługi. Aby zarejestrować się w serwisie niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej - email i ustawienia indywidualnego hasła dostępu do konta. Aby złożyć rezerwacje wymagane jest podania adresu poczty elektronicznej - email, numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz numeru rejestracyjnego samochodu. Analogiczne dane są niezbędne przy rezerwacji usługi poza serwisem (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej – email, w przypadku jego nieposiadania).Przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia umowy rezerwacji usługi parkingowej i skontaktowania się z klientem w sprawie rezerwacji.

 

Przy dokonywaniu rezerwacji w serwisie poprzez firmę MAG&KAR Sp. z o.o. zapisuje również adres IP komputera, z którego dokonano rezerwacji oraz dane o ruchu w serwisie.

 

Używane są również pliki cookies, które wykorzystywane są przez serwis w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego rezerwacji, np. w celu autoryzacji po zalogowaniu. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak dane sesji po zalogowaniu, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

 

W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez MAG&KAR Sp. z o.o. . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać.

 

MAG&KAR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

3) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

 

 

Spółka wyznaczyła IODO - inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą klient możesz kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych Spółki skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

 

Adres korespondencyjny: Zbigniew Swornik / IODO / Aleja Władysława Reymonta 52, 01-842 Warszawa

 

Warszawa, e-mail: biuro@parkingsmile.pl

 

 

 

4) CEL PRZETWARZANIA

 

 

 

Głównym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe klientów jest zawarcie umowy rezerwacji usługi parkingowej.

 

Aby móc ciągle ulepszać i modyfikować zawartość serwisu Spółka przetwarza dane, podane przez klientów dla celów statystycznych.

 

 

 

5) PODSTAWA PRZETWARZANIA

 

 

 

Dane, które klient podaje rejestrując się w serwisie Spółki i poza serwisem, a które są niezbędne dla realizacji rezerwacji przetwarzane są na podstawie umowy. Spółka musi znać imię, nazwisko, email i numer telefonu klienta, aby mogła zrealizować usługę rezerwacji parkingu. Dodatkowo, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w celu wystawienia dowodu sprzedaży Spółka potrzebuje również numeru NIP. Spółka potrzebuje tych danych również, aby rozliczyć usługę oraz zabezpieczyć ewentualne roszczenia powstałe w wyniku jej realizacji. W trakcie wykonywania usługi dane kontaktowe będą służyć Spółce do informowania klienta w sprawach związanych z rezerwacją oraz do promocji marki i świadczonych przez Spółkę usług.

 

Dane, które klient podaje dobrowolnie, wykorzystywane są także dla celów statystycznych oraz na potrzeby marketingu usług własnych (analizowanie danych). Podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki. Spółka chce mieć wiedzę co dzieje się w serwisie a ponadto stara się ulepszać i modyfikować serwis dostosowując go do zmieniających się potrzeb klientów.

 

 

 

6) PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

 

 

Dane osobowe klientów mogą być przekazywane przez Spółkę wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki. Przekazanie tych danych jest możliwe tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji usługi, jej rozliczenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Do przekazania danych osobowych takim partnerom jak dostawcy narzędzi reklamowych niezbędna jest dodatkowa zgoda klienta.

 

Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego), organom kontroli skarbowej itp.

 

Poniżej znajdują się kategorię podmiotów, którym Spółka może przekazywać dane osobowe w związku z realizacją usługi:

-firmy hostingowe;

-firma księgowa;

-systemy płatności;

-dostawca platformy do wysyłki SMS z informacją o rezerwacji parkingu.

 

 

 

  1. PRAWA ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli klient chce cofnąć zgodę, może edytować swoje dane w profilu lub napisać do Spółki na adres biuro@parkingsmile.pl.

 

  1. Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

 

  1. Klient ma prawo sprostować swoje dane osobowe.

 

  1. Klient ma prawo usunąć swoje dane osobowe. Usunięcie danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.

 

  1. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

 

  1. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

8) OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Dopóki klient posiada konto w serwisie, jego dane są przez Spółkę przetwarzane. W przypadku usunięcia konta z serwisu, dane osobowe będą jeszcze przez Spółkę przechowywane przez 2 lata od końca roku w którym konto zostało usunięte, wyłącznie dla rozliczenia ewentualnych rezerwacji oraz w związku przedawnieniem roszczeń. Analogicznie, w przypadku usługi zarezerwowanej poza serwisem dane osobowe będą jeszcze przez Spółkę przechowywane przez 2 lata od końca roku w którym została wykonana ostatnia usługa, wyłącznie dla rozliczenia ewentualnych rezerwacji oraz w związku przedawnieniem roszczeń.